Wydarzenia

W kościele „Tchnienie Życia” poza regularnymi nabożeństwami niedzielnymi są organizowane liczne spotkania i wydarzenia oświatowo-wychowawcze dostępne dla mieszkańców naszego miasta. Tematyczne spotkania dla kobiet, spotkania dla mężczyzn, okolicznościowe eventy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, pierwszego dnia wiosny czy rozpoczęcia/zakończenia roku szkolnego, warsztaty dla dzieci i młodzieży z takich dziedzin sztuki jak drama, teatr, taniec mają na celu nie tylko aspekt edukacyjny, rozwoju talentów i pasji ale również integracji społecznej i poczucia wspólnoty. Rozumiejąc war tość i znaczenie rodziny jako fundamentu dobrze funkcjonującego społeczeństwa organizujemy i prowadzimy konferencje dla małżeństw, konferencje dla mężczyzn w zakresie ojcostwa, szkoły dla rodziców, które w swoim programie przedstawiają zarówno nowatorskie jak i sprawdzone techniki budowania trwałych więzi rodzinnych.
Nasza działalność ewangelizacyjna zawiera również w sobie działalność charytatywno- opiekuńczą.  użyteczne. Jako kościół jesteśmy zaangażowani w pomoc i niesienie Słowa Bożego ludziom somatycznie chorym z Ośrodka dla osób somatycznie chorych w Szczecinie, w pomoc dla dzieci z domów dziecka w wyjazdach na obozy chrześcijańskie, finansowaliśmy obiady dla najuboższych dzieci w szkole podstawowej w Mierzynie, organizujemy spotkania świąteczne „Gwiazdkowa niespodzianka” dla najuboższych dzieci z okolicy, spotkania z ludźmi chorymi, inwalidami i niepełnosprawnymi, których celem jest podniesienie ich stanu psychicznego i emocjonalnego oraz pomoc w zmianie ich sytuacji życiowe

Pokój Wam! Jak Ojciec mnie posłał tak i Ja was posyłam.
A Jezus to rzekłszy tchną na nich i powiedział im.
"Weźmijcie ducha świętego"